POR-Reintegratie-Banner-Automonteur

TRANSITIEVERGOEDING

Met de Wet Werk en Zekerheid heeft de overheid een nieuwe vorm van ontslagvergoeding geïntroduceerd: de transitievergoeding. De werkgever moet deze vergoeding vanaf 1 juli 2015 betalen aan alle werknemers die hij ontslaat en van wie hij de arbeidsovereenkomst na twee jaar niet verlengt.

 

Werk naar Werk

Naast begeleiding bieden we ook een gerichte aanpak in het herplaatsen van medewerkers met medische klachten; van Werk naar Werk in het kader van de transitievergoeding. Zowel met een tijdelijk als een vast dienstverband, heeft de werknemer na een dienstverband van 24 maanden recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding bestaat uit kosten die gemaakt zijn in het kader van versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer, of kosten die in verband staan met einde van de arbeidsovereenkomst en men er voor kiest om werknemers bepaalde inzetbaarheids- en/of transitietrajecten te laten volgen.

Bij omscholing of een outplacementtraject moet voorafgaand met de werknemer vast worden gesteld welke kosten er op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht en welke niet. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor het vinden van een nieuwe baan, bijvoorbeeld voor omscholing of jobcoaching.

Waarom een P.O.R. traject?

Doelstelling van het stappenplan is de positie van uw werknemer op de arbeidsmarkt inhoudelijk te verbeteren. Het bieden van informatie rond toevoeging aan de competenties door middel van eventuele scholing, training in presentatie, trainen van de sollicitatievaardigheden ten behoeve van herplaatsing.

Ons traject

  1. Onderdelen van ons traject
  2. Intake / diagnose
  3. Scholingsadvies
  4. Capaciteiten onderzoeken
  5. Sollicitatietraining
  6. Sollicitatie gesprek met een personeelsfunctionaris
  7. Bemiddeling / Jobhunting
  8. Jobcoaching