Privacyverklaring

 

P.O.R. re-integratie maakt geen gebruik van cookies en persoonsgegevens op www.reintegratiepor.nl. Sinds 25 mei 2018 is de site geactualiseerd om te voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving.

We beschikken over een privacy- en klachtenreglement welke elk jaar wordt geüpdatet en zijn voor elke klant beschikbaar waarvan bij aanvang van het traject melding wordt gemaakt. Het aanmelden van personen voor bemiddeling of begeleiding mag per mail uitsluitend met NAW gegevens; naam, adres en woonplaats.

De gegevens van personen die begeleid worden in het kader van de wet Poortwachter worden 2 jaar na hun eerste ziektemelding verwijderd, zowel de digitale als de papieren documenten. Gegevens van personen welke naar (ander) werk worden bemiddeld zullen binnen 6 maanden na voltooiing van het traject worden verwijderd, zowel de digitale als de papieren documenten.