POR-Reintegratie-Banner-Schoonmaker

WET POORTWACHTER – SPOOR 1 & 2 – ARBO

 

P.O.R. probeert je als werkgever te ontzorgen en te ondersteunen als het gaat om zieke werknemers. Onze kennis rond ziekte en verplichtingen in het kader van de “Wet Poortwachter” is up to date. We bieden kostenbesparingen rond het gehele traject, vanaf de aanvang van het ziekteverzuim om te voorkomen dat de doorbetalingsverplichting langer wordt. We geven je inzicht in de procedures van arbodiensten en het UWV.

Herken je dit? Een van je werknemers kan vanwege lichamelijke of psychische klachten zijn/haar huidige werkzaamheden niet langer binnen het bedrijf uitvoeren. Er zijn geen mogelijkheden voor een andere functie binnen het bedrijf. P.O.R. re-integratie verzorgt een intake indien een werknemer in aanmerking lijkt te komen voor een extern re-integratietraject.

Als werkgever is het van belang om je zieke werknemer, wanneer mogelijk, snel weer aan het werk te krijgen. Welke stappen je moet ondernemen voor de begeleiding en re-integratie, staan precies omschreven in de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie op korte termijn is van belang voor jou en jouw personeel. Je betaalt namelijk twee jaar lang loon door aan zieke medewerkers. Hanteer een ziekteprotocol; leg vast wat er van alle betrokkenen wordt verwacht en hoe wordt omgegaan met zieke werknemers. We kunnen dit in overleg met je opstellen.

In een rapport adviseren wij over de mogelijke en noodzakelijke trajectonderdelen. In het trajectplan worden de volgende onderdelen beschreven: belemmeringen, inhoud van de sollicitatietraining, mogelijkheden op de arbeidsmarkt, welke stappen ondernomen moeten worden, bijv. scholing of coaching.

We bieden bij vragen rond ziekte een kosteloos informatiegesprek en kunnen daarna in overleg een offerte maken met een volledige beschrijving van de inhoud van onze aanpak.

Voor meer informatie kun je deze site raadplegen, maar je kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 0651510538 of via mail info@reintegratiepor.nl. We helpen je graag verder!